Rätt kvalitet – optimal produktion

WoodEye 5 ger trävaror med precis den kvalitet som varje kundorder kräver, i hög produktionstakt och med minimalt spill. Det är en kombination som är omöjlig att uppnå genom manuell avsyning. WoodEye 5 scannar virkets fyra sidor och även de två ändytorna. Ändavsyning (Endscan) ger mer information som bland annat årsringsavstånd, märgposition och kviststruktur, som påverkar hållfasthet och kupning. Vår WoodEye 5 X-Ray använder sig av den patenterade tekniken Dual Energy, en teknik som möjliggör tidigare ouppnådd noggrannhet när det kommer till virkesscanning. Det finns mängder av optioner och alternativ till WoodEye 5, allt för att kunna anpassas utifrån just din produktion.

Avsyning och klassning med fingertoppskänsla

WoodEye 5’s hjärna består av en Windows 7-baserad dator, som du styr via det grafiska användargränssnittet på maskinens stora skärm. Det gör systemet väldigt enkelt att använda. Du gör alla inställningar via den stora överskådliga pekskärmen med multitouchfunktion. Parametrarna justeras interaktivt och i tydliga bilder visas direkt hur dina inställningar påverkar mätresultatet och klassningen av virket. Den grafiska presentationen av olika defekter underlättar bedömningen ytterligare. Avancerade statistikfunktioner gör det enkelt att följa trender i produktionen utifrån valfri parameter, till exempel utbyte, antal löpmeter eller specifika defekter.

Ser och mäter alla typer av defekter

Woodeye 5 avsynar både barr- och lövträd och hittar både biologiska och geometriska avvikelser. Det nyutvecklade optiska systemet ger oöverträffad mätningar av virkets defekter som mörka och ljusa kvistar, röta, blånad, kådlåpor och märg, liksom urslag och vankant. Behöver du än mer noggrann scanning i smutsigt material passar vår WoodEye 5 med X-Ray utmärkt.

Helintegrerat system

Med utvecklingen av WoodEye 5 har vi tagit steget från det renodlade scannersystemet, till ett helintegrerat system med avsyning och elektromekanisk utrustning för in- och utmatning av virket.